Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Kaçak Nebi

Kaçak Nebi (Nevi) Kaçak Nebi Destanı

Yöremizde olduğu gibi, Azerbaycan sahasında da, Nevruz bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanır. Aslında, Nevruz kendi başına bir bayram şenliğidir. Baharın gelişi, eski takvime göre 9 Mart yeni takvime göre de 21 Mart gün olarak bilinir. Bilinen gün Nevruz kutlamalarının başladığı gündür.

Bu çiçeklerden birinin adı da Nevruz çiçeği ya da Nevruz otudur. Bu üçüncü haftanın sonunda Nevruz denilen takvimin başlangıcı gündeme gelir. Yani Cemre`nin toprakta bir haftayı doldurduğu zaman, haftanın bitiş gününün sabahı Nevruz`dur. Bu da gün olarak 9 Mart günüdür.

Konumuz Kaçak Nebi destanı ve bu destan içindeki türküler. Nevruzun bu anlatımda ne işi var diyeceksiniz. O halde söyleyelim, Kaçak Nebi destanı Nevruz şenliklerinin tam ortasında başlar. Bunun için az da olsa Nevruz olayını gündeme taşıdım.

Kaçak Nebi 19. yüzyılın bilinen halk kahramanlarından biridir. Kendisinden söz edilince, destan içinde sevgilisi Hecer`den de söz etmek gerekiyor. Bu destan içinde yer alan türkülerin onlarcası halk ağzında anonimleşerek günümüze gelmiştir. Şu anlamda anonim: Söylenen türkülerin bu destana özgü türküler olduğunu herkes biliyor. Destan anlatımından ayrı olarak söylenilen türkülerin, destanın özünden kopmasına ben anonim diyorum. Yoksa, destanı herkes biliyor.

Revan Şehri yakınlarında, Araz ırmağı kıyısında Gazahlı denilen mevkide yılın Nevruz şenlikleri yapılmaktadır. Bu şenlikler genellikle yöre beylerinin sorumlulukları ve yönetimleri altında olur. Bu sözü edilen şenliği yöneten yörenin beyin adı Helil (Halil) Bey`dir. Gazahlı beyi olan Halil Bey, söylentilere göre, yörede Rus işgalini destekler durumdadır. Bu beyin emrinde olan Gazah askerleri ile Kaçak Nebi`nin kavgası destan boyunca anlatılır.

Kısaca destanı özetlersek, iki camuş meydanda dövüşmeye başlar. Dövüş uzun sürdüğü için karşılıklı sözlü sataşmalar da ağırlaşır. Bizi ilgilendiren bölüm ise burası. Nebi`nin camuşu Ermeni`nin camuşunu yener. Yine söylentilere göre, yenilgiyi bir türlü kabul edemeyen Ermeni tabancasını çeker ve Nebi`nin camuşunu vurarak öldürür. Bu sırada ortalık karışır.

Bir Nevruz eğlencesinin kanlı bitişi, yöreyi işgal altında tutan Rus işgali adına yöre beyliğini yürüten Gazahlı Beyi`ni de harekete geçirir. Köylü Nebi, adam öldürmekten mahkemeye çıkarılacak ve yargılanıp tutuklanacaktır. Rus yöneticilerin ve Gazahlı Beyinin eline geçip yargılanmayı kabul etmeyen Nebi, dağlara kaçar.

Destanda geçen Kaçak Nebi adı, destan boyunca Koç Köroğlu adıyla yan yana getirilir ve Nebi`nin güçlülüğü Köroğlu ile ölçülür. Koç Köroğlu`nda var olan tüm yetenekler Kaçak Nebi denilen kişide de olduğu söylenilir.

Bir türküde, Hecer Hanım, on iki saldat bir neçenli öldürdüğünü de kendisi söyler. Bu suçundan dolayı olsa gerekir, Hecer Hanım hücreye atılır ve orada hep Nebi`nin gelip kendisini kurtarmasını bekler.
Genelde türküler Hecer Hanım`ın ağzından söylenilmiştir.
Yani Kaçak Nebi destanında geçen türküler kadın ağzı türkülerdir.

Kaçak Nevi (Kaçak Nebi) türküsü yöremizde dilden dile dolaşırdı. Bununla ilgili olarak Bir Azeri yazarın kiril alfebesi ile yazılmış birde romanı vardır bu romanı Kars lı yazar Yücel Feyzioğlu türkçeye çevirmiştir.
Aras boyunda Nevruz gecesi dilek dilenerek deredeki, ırmaktaki soğuk suda yıkanılır. Nevruz sabahı taze su içilir, hayvanlara taze su verilir. Hayvan dövüşleri arasında, horoz, koç ve manda dövüşleri, vb. sayılabilir. On dokuzuncu yüzyıl halk kahramanı KaçakNebi`nin kaçak olmasının sebebi bir manda dövüşüne bağlanmaktadır. Konuyu daha iyi aydınlatacağı düşüncesiyle ilgili hikâyeyi aşağıya alıyoruz:
“Revan`da bir Nevruz Bayramı şenlikleri sırasında Nebi adlı bir Türk`ün mandasıyla bir Ermeni`nin mandasını meydanda dövüştürürler. Her iki taraf da iddialıdır. Epey mücadeleden sonra, Nebi`nin mandası diğerini sürüp meydandan çıkarır. Bu yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni, tabancasını çeker ve Nebi`nin mandasını öldürür, Bunun üzerine Nebi:
“Doğan (kardeş) dilsiz hayvanı öldürmenin ne anlamı vardı ?” derse de, Ermeni bu sefer de Nebi`nin kutsal bildiği manevî değerlerine küfür ve hakaret eder. Sabrı taşan Nebi de Ermeni`yi öldürür ve dağa çıkar. ”
Kaçak Nevi türküsü yöremizde dilden dile dolaşırdı. Bununla ilgili olarak Bir Azeri yazarın kiril alfebesi ile yazılmış birde romanı vardır bu romanı Kars lı yazar Yücel Feyzioğlu türkçeye çevirmiştir.
Günde kalkıp gün ortanın yerine,
Hecer hanım minif atın beline,
Nevi m deye deye düşüp çöllere
Ay gelesen gelesen,ay gaçah Nevi,
Hecer i özünnen çok goçah Nevi
Neyniyim neyniyim ede men bu derdime neyniyim
Nevi m geler Garahan ın elinnen,
Aynalı tüfengi asıp belinnen,
Ay gelesen gelesen aynadan Nevi,
Dağları yerinnen oynadan Nevi
Neyniyim neyniyim ede men bu derdime neyniyim
Nevi min bıyığı eşme eşmedi,
Nevi min atını heç at keşmedi,
Ay gelesen gelesen,ay gaçah Nevi,
Hecer i özünnen çok goçah Nevi
Kehlik kimi gayalarda oyna,
Gezir boylana boylana,o boylana
Gaşdarının garasını o yar,
Düzer boylana boylana
üş-beş günün arasınnan o yarim,
Gelir boylana boylana,o boylana
Senin o güzel sözlerin o yarim,
Bağrımı ezir boylana boylana, o boylana

Meni

Beyler üçün anam doğub merd meni
Bacarırsan indi özün tut meni

Sizin üçün anam doğub sert meni
Bacarırsan indi özün tut meni

Anam doğub hızlı dişli gurt meni
Bacarırsan indi özün tut meni

Bac Alar

Yağıdı soltana bey hana Nebi
Bac alar bac vermez divana Nebi

Yağıdı soltana bey hana Nebi
Bac alar bac vermez divana Nebi

Yağıdı soltana bey hana Nebi
Bac alar bac vermez divana Nebi

Yağıdı soltana bey hana Nebi
Bac alar bac vermez divana Nebi
Gısas Alıbdı

Beyleri gorhuya salıbdı Nebi
Goburnatdan gısas alıbdı Nebi

Beyleri gorhuya salıbdı Nebi
Goburnatdan gısas alıpdı Nebi

Beyleri gorhuya salıbdı Nebi
Goburnatdan gısas alıpdı Nebi

Ay Gaçağ

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Besledi

Goy desinler sana ay nadan Nebi
Divanı dalınca oynadan Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hecer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi

Goy sana desinler ay Gaçağ Nebi
Hacer`i özünden ay goçağ Nebi
Ay Kaçak Nebi
Yöresi: Kars Kaynak: Mürsel Sinan

Gelesen gelesen ay Gaçak Nebi
Hecer`in özüynen çok goçak Nebi

Gelesen gelesen ay Gaçak Nebi
Hecer`in özüynen çok goçak Nebi

Gelesen gelesen ay Gaçak Nebi
Hecer`in özüynen çok goçak Nebi

Gelesen gelesen ay Gaçak Nebi
Hecer`in özüynen çok goçak Nebi

Gazamat İstidi (Hücre sıcağı)

Menim bu günüme gelesen Nebi
Gazamat dalını delesen Nebi

Menim bu günüme gelesen Nebi
Gazamat dalını delesen Nebi

Menim bu günüme gelesen Nebi
Gazamat dalını delesen Nebi
Merd İyiddi

Deyirler iyiddi ay nadan Nebi
Tüfengi havada oynadan Nebi

Deyirler iyiddi ay nadan Nebi
Tüfengi havada oynadan Nebi

Deyirler iyiddi ay nadan Nebi
Tüfengi havada oynadan Nebi

Kacak Nebi hikayeside yöresel Aşık`lardan dinlediğim hikayeye benzemektedir. Çıldır`ın köylerini yazarken Akçil köyünü yazmamışsınız.(Ki o köy benim
köyümdür. Ressam Timur Taştekin)

Şöle arz edeğim:

Zengin bir Ağanın Hacer isminde güzel bir kızı varmış. Hacer`in evlenme yaşı geliyor. Kırak Köylerden kasabalardan 8-10 Delikanlı Hacerle evlenmek istiyor. Babası bu durumu Hacere bildirip , hangisi ile evleneçeğini soruyor. Hacer de Babasına: -Her birine ayrı ayrı mektup yaz aynı gün için davet et.Ben hangısi ile evleneceğimi size bildiririm. Babası da 10 davetiye yazıp ayrı ayrı postaya veriyor. Bu delikanlılardan dokuzu geliyor , yalnız Nebi ismindeki delikanlı gelmiyor.

Hacer: -Babacığım on delikanlı diyordun , birisi hani. Babası da kızım Nebi isimdeki delikanlı gelmedi. Baba, ben o delikanlı ile evleneceğim o çok gururlu birisi olmalı ki bizim ayağımıza gelmedi. Hacerin Baba`sı Nebi`ye ayriyetten bir mektup yazar. Nebi mektubu alır almaz,kır atını hazırlar heybesını kavgarır, Hacer`in köyüne doğru yola cıkar. Mevsimde ilkbahar zamanıymış. Köyün Mandasını bir Ermeni otlatıyomuş , bunlardan bir Türk Mandası ile Ermeni Mandası güreşiyormuş. Türk Mandası Ermeni Mandasını alt ediyormuş. Ermeni çoban bunu kabullenemiyor. Türk Mandasının burnuna elindeki değneği sokup kanatıyormuş Nebi ,Ermeni`ye seslenerek, niye böyle yapıyorsun

Ermeni: -Türk mandası Ermeni mandasını dövüyor ,bende onun için burnuna değnek sokuyorum. Nebi ile Ermeni arasında Manda yüzünden kavga cıkar. Nebi silahını çeip orada Ermeni gı öldürür, Akşam gelip durumu Hacer`e anlatır. Ve gece Hacer de kalır. Diğer tarafdan olaydan Rus`lar haberdar olmuş, gece Hacerin oturduğu evin etrafını bir manga Askerle kuşatmışlar. Sabahleyin Hacerle Nebi ; pencereden dışarı baktıklarında evin etrafı Askerlerle cevrılı olduğunu görürler.

Hacer,Nebi`ye dönüp derki: Nebi .Köroğlu birse doksandokuz da dubarası vardı. Şimdi bizde öğle yapacagız Nebi neyapacağız? Diye Hacer`e soruyor. Hacer : Ruslar biliyor ki sabahları Müslimanlara su lazım olur.Sen su getirme bahanesi ile benim elbiselerimi giyeceksin. Kovaları çeşmede bırakıp arka Ormanlığa kaçıp kaybolacaksın. Nebi`de Hacer`in sözünü dinleyip Hacer`in elbiselerini giyerek çeşmeden su getirmek bahanesiyle evden ayrılıp Rusların içinden geçerek çeşmeye gider ve kovaları bırakıp ormanlıkta kaybolur. Çeşmeye giderken Hacer Nebi`ye der ki,papağını camın önünde bırak Ruslar senı evde zannetsın.

Bir zaman geçtıkten sonra Ruslar Nebin ve Hacer`in teslim olmasını ister, içeride kimse teslim olmadıgını anladıkları vakıt papağana doğru ateş ederler.Hacer`de ıcerden Aynalı tüfegi alıp Ruslara ateş eder.On iki saldat bir gamender oldurur. Kurşunu bittiğin de Ruslar Haceri tesllim alıp , Tiflis`de Azamet kalesne götürüp orada hapis edeler.

Aradan birzaman gecer. Nebi; Hacer`in Tiflis`de hapisde olduğunu ögrenir. Hacer`i oradan kurtaracağını ant içer. Kıratına binip silahını kuşanıp Tiflis`e doğru yola çıkar. Hacer`de Nebi`nin geleceği haberini alır. Pencereden hep Neb`iği beklemektedir.

Nebi bir gece Azamet önüne yaklaşmaktadır, hava parcalı bulutlu ay bulutlara bir batıp bir çıkıyor. Hacer Nebiyi tanıyor. Ve türküyü söylüyor:

Ay Nebi`im geler Saractının elinden
Aynalı elinde şaşğa belinden
Ay Nebim kurtar beni sarı saldat elinden
Gel Ay Nebım gelesen gele beni bu zındandan alasan
Aynadan Nebim Dağları yerinden oynadan Nebim.

Nebi bu sözleri iştip buna karşılk veriyor ve düşünüyor kırata çok iş düşeçek.

Kırat seni çeperden çeperlere bağlarım
Belinide mahmuz çulla çullarım
Eğer beni bu kavgadan kurtarsan
Ant içerim ayağını da kızıl nalla nallaram
Ay kaçak Nebi`m Hacer`i kendınden ay koçak Nebi`m

Hacer Nebi`i kaçarken on iki saltad öldürdüğünü Nebi`ye anlatmak ıster.

Aynalıyı ben direkten indirdim
İndiriben kol üsütne bindirdim
On iki saltad bir gamender öldürdüm
Gel ay Nebi`m gelesen
Gelebeni bu zindandan alasan

Aynadan Nebi`m dağları yerınden oynatan Nebi`m

Nebi`m bıyığı eşme eşmedi
Nebi`min papağı gulleden delık desmedı
Nebi`m in atını hıc bı at gecmedı
Gel ay Nebi`m gelesen
Gele benı bu zındandan alasan

Nebi seslenır

Ayda kalktı gun ortanın yerıne
Hacer Hanım cılve vermıs hem zılfının telıne
Hacer Hanım gel bın sende kıratın belıne
Ay kaçak Nebi`m Hacer`ı kendınden çok koçak Nebi`m

Rıvayet odur kı Nebi Hacer`ı Azamet kalesınden kurtarır ve atını alıp gıder.

BİLGİLER
tarafından 20 Eylül 2014 - 10:57 am tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 3.490 views kez Okunmuştur.
ETİKETLER
Yorum yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
 
Facebook ile Giriş Yap
Sosyal Medya
Köşe Yazarları
 •     Aga Balam
 •     Chobani
 •     Adanalım
 •     Karşin Kalesi
 •     Kars Kalesi
 •     Kaynana
 •     Kiziroğlu
 •     Olmaz Olmaz
 •     Sarı Köynek
 •     Terekeme
 •     Terekeme Zurna
 •     Yanık Kerem
 •     Yanık Kerem 2
 •     Yanık Kerem 3
 •     Zeyneb Xanlarova-Sen Sen
 •     Zeyneb Xanolarova-Leylam
 •     ALAGÖZLÜM
 •     Apardı Seller Saranı
 •     AYGIZ
 •     AYRILIK
 •     Gelmedin
 •     Getti Yar
 •     Gözelim Sensin
 •     Heyva Gülü
 •     Men Gülem
 •     SEGAH
 •     Sen Gelmez Oldun (Acustıc Versıon)
 •     Sen Gelmez Oldun
 •     Sızı
 •     SON NEFES
 •     YALGIZAM
 •     YAZ AKŞAMI
Son Yorumlar
Ankara Web Tasarım